Рота Машинъри е европейски доставчик на продукти и услуги за металообработващата, автомобилната, производствената, хартиено-целулозната, биомаса, хранително-вкусовата и други индустрии.

Със своя висококвалифициран и мотивиран екип от професионалисти, Рота Машинъри е компания на водещите технологии, която предоставя персонални решения , посветени на специфичните нужди на своите партньори.

Индустриалната автоматизация е резултат от усилията да се заменят хората в производствените процеси чрез използването на системи за контрол като програмируеми логически контролери (PLC), роботи и информационни технологии за управление на различни процеси и оборувдване в дадена индустрия. Тя е втората стъпка след механизацията в обхвата на индустриализацията.

В началото целта на автоматизацията беше да повиши продуктивността и да намали разходите за труд като заплати и социални придобивки за служителите. Но днес основната цел на индустриалната автоматизация е да провишава качеството и гъвкавостта в производствените процеси.

Предимства на автоматизираните системи:

•Ниски разходи за експлоатация, елиминирайки разходите за труд и социални придобивки

•По-висока производителност – индустриалната автоматизация позволява 24 часова работа на прозиводствените линии, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, при много по-високи темпове.

•По-високо качество – индустриалната автоматизация елиминира човешките грешки, поддържайки високи нива на качество и нисък процент дефектни продукти

•По-гъвкава система – внедряването на нов продукт е много по-лесно при автоматизирана система, отколкото при оператори

•По-лесно събиране на данни – автоматичното събиране на данни предоставя по-подробна и точна информация, ключова за производството, което помага за подобряване на процесите. По-виски нива на безопасност – индустриалната автоматизация замества операторите с роботи, което е много по-безопасно при работа в опасна среда или с опасни продукти.